Carioca 1938.
Konstruktör: Knut Ljungberg
Löa: 9m Br:2,25 m.
Restaurerad av Ulf Lindén -97/98.
Allt trä genomgånget och delvis bytt/reparerat och ytbehandlat.
Ny motor, rak 6cyl 130 hk, fart 22 knop. Ny bränletank, nytt elsystem, kapell mm.

Tillbaka